Xem thêm

Lý thuyết Công nghệ 10 Cánh diều bài 1: Khám phá sức mạnh của khoa học, kĩ thuật và công nghệ

Hãy cùng tìm hiểu về những khái niệm cơ bản trong môn học Công nghệ 10 thông qua bài viết này. Bài học này sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức căn bản và ôn...

Hãy cùng tìm hiểu về những khái niệm cơ bản trong môn học Công nghệ 10 thông qua bài viết này. Bài học này sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức căn bản và ôn tập để đạt hiệu quả trong việc học môn Công nghệ 10.

I. Khái niệm

1. Khoa học

 • Khoa học được định nghĩa là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.
 • Khoa học được chia thành hai nhóm chính: Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

2. Kĩ thuật

 • Kĩ thuật là ứng dụng các nguyên lý khoa học vào việc thiết kế, chế tạo, vận hành các máy móc, thiết bị, công trình, quy trình và hệ thống một cách hiệu quả và kinh tế nhất.
 • Kĩ thuật cũng được chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau như: Kĩ thuật cơ khí, Kĩ thuật xây dựng, Kĩ thuật điện - điện tử, Kĩ thuật hóa học.

3. Công nghệ

 • Công nghệ là các giải pháp để ứng dụng các phát minh khoa học vào mục đích thực tế, đặc biệt trong công nghiệp.
 • Công nghệ được phân loại theo lĩnh vực khoa học và kĩ thuật.

II. Liên hệ giữa khoa học, kĩ thuật và công nghệ

 • Khoa học tạo cơ sở cho sự phát triển của kĩ thuật, trong khi kĩ thuật phát triển giúp khoa học tiến bộ hơn.
 • Kĩ thuật thúc đẩy sự phát triển của công nghệ và các sản phẩm công nghệ mới giúp kĩ thuật tiến bộ hơn.
 • Công nghệ hình thành và phát triển dựa trên sự phát triển của khoa học. Công nghệ cung cấp các sản phẩm mới hỗ trợ cho việc nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học, từ đó tạo ra một sự tương tác tích cực giữa các lĩnh vực này.

Lý thuyết Công nghệ 10 Cánh diều bài 1 Hình ảnh minh họa

III. Quan hệ giữa công nghệ với tự nhiên, con người và xã hội

 • Công nghệ ảnh hưởng đến tự nhiên, và việc sử dụng công nghệ sạch và an toàn giúp bảo vệ môi trường.
 • Công nghệ tạo ra các sản phẩm giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho con người và xã hội. Nhu cầu của con người và xã hội thúc đẩy sự phát triển của công nghệ.

Lý thuyết Công nghệ 10 Cánh diều bài 1 Hình ảnh minh họa

Cùng kiểm tra kiến thức vừa học với các câu hỏi trắc nghiệm dưới đây:

Câu 1. Công nghệ được chia làm mấy lĩnh vực? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Hướng dẫn giải Đáp án đúng: B Giải thích: Công nghệ được chia làm 2 lĩnh vực: Lĩnh vực khoa học và Lĩnh vực kĩ thuật.

Câu 2. Công nghệ được chia theo lĩnh vực nào? A. Lĩnh vực khoa học B. Lĩnh vực kĩ thuật C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai

Hướng dẫn giải Đáp án đúng: C Giải thích: Công nghệ được chia làm 2 lĩnh vực: Lĩnh vực khoa học và Lĩnh vực kĩ thuật.

Câu 3. Công nghệ nào sau đây được phân loại theo lĩnh vực khoa học? A. Công nghệ hóa học B. Công nghệ cơ khí C. Công nghệ xây dựng D. Công nghệ điện

Hướng dẫn giải Đáp án đúng: A Giải thích: Công nghệ hóa học, công nghệ sinh học... được phân loại theo lĩnh vực khoa học.

Câu 4. Công nghệ nào sau đây không thuộc lĩnh vực kĩ thuật? A. Công nghệ sinh học B. Công nghệ cơ khí C. Công nghệ xây dựng D. Công nghệ điện

Hướng dẫn giải Đáp án đúng: A Giải thích: Công nghệ sinh học thuộc lĩnh vực khoa học.

Câu 5. Sự ra đời của kính hiển vi điện tử nhờ: A. Kiến thức vật lí B. Quang học C. Kiến thức khoa học về vật lí, quang học D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải Đáp án đúng: C Giải thích: Nhờ có các kiến thức khoa học về vật lí, quang học, người ta đã chế tạo ra các kính hiển vi điện tử có độ phóng đại lên đến hàng triệu lần.

Câu 6. Khoa học được chia làm mấy nhóm? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Hướng dẫn giải Đáp án đúng: B Giải thích: Khoa học được chia làm 2 nhóm: Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Câu 7. Người ta chia khoa học thành nhóm nào sau đây? A. Khoa học tự nhiên B. Khoa học xã hội C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai

Hướng dẫn giải Đáp án đúng: C Giải thích: Khoa học được chia làm 2 nhóm: Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Câu 8. Khái niệm về khoa học: A. Là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy. B. Là ứng dụng các nguyên lí khoa học vào việc thiết kế, chế tạo, vận hành các máy móc, thiết bị, công trình, quy trình và hệ thống một cách hiệu quả và kinh tế nhất. C. Là các giải pháp để ứng dụng các phát minh khoa học vào mục đích thực tế, đặc biệt trong công nghiệp D. Cả 3 đáp án trên

Hướng dẫn giải Đáp án đúng: A Giải thích:

 • Khoa học: Là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.
 • Kĩ thuật: Là ứng dụng các nguyên lí khoa học vào việc thiết kế, chế tạo, vận hành các máy móc, thiết bị, công trình, quy trình và hệ thống một cách hiệu quả và kinh tế nhất.
 • Công nghệ: Là các giải pháp để ứng dụng các phát minh khoa học vào mục đích thực tế, đặc biệt trong công nghiệp

Câu 9. Khái niệm về kĩ thuật: A. Là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy. B. Là ứng dụng các nguyên lí khoa học vào việc thiết kế, chế tạo, vận hành các máy móc, thiết bị, công trình, quy trình và hệ thống một cách hiệu quả và kinh tế nhất. C. Là các giải pháp để ứng dụng các phát minh khoa học vào mục đích thực tế, đặc biệt trong công nghiệp D. Cả 3 đáp án trên

Hướng dẫn giải Đáp án đúng: B Giải thích:

 • Khoa học: Là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.
 • Kĩ thuật: Là ứng dụng các nguyên lí khoa học vào việc thiết kế, chế tạo, vận hành các máy móc, thiết bị, công trình, quy trình và hệ thống một cách hiệu quả và kinh tế nhất.
 • Công nghệ: Là các giải pháp để ứng dụng các phát minh khoa học vào mục đích thực tế, đặc biệt trong công nghiệp

Câu 10. Khái niệm về công nghệ: A. Là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy. B. Là ứng dụng các nguyên lí khoa học vào việc thiết kế, chế tạo, vận hành các máy móc, thiết bị, công trình, quy trình và hệ thống một cách hiệu quả và kinh tế nhất. C. Là các giải pháp để ứng dụng các phát minh khoa học vào mục đích thực tế, đặc biệt trong công nghiệp D. Cả 3 đáp án trên

Hướng dẫn giải Đáp án đúng: C Giải thích:

 • Khoa học: Là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.
 • Kĩ thuật: Là ứng dụng các nguyên lí khoa học vào việc thiết kế, chế tạo, vận hành các máy móc, thiết bị, công trình, quy trình và hệ thống một cách hiệu quả và kinh tế nhất.
 • Công nghệ: Là các giải pháp để ứng dụng các phát minh khoa học vào mục đích thực tế, đặc biệt trong công nghiệp

Câu 11. Ứng dụng của kính hiển vi điện tử nghiên cứu: A. Cấu trúc siêu nhỏ B. Gen C. Vi rút D. Cả 3 đáp án trên

Hướng dẫn giải Đáp án đúng: D Giải thích: Kính hiển vi điện tử giúp khoa học nghiên cứu được các cấu trúc siêu nhỏ, các gen, các vi rút...

Câu 12. Đâu là công nghệ mới: A. AI B. IoT C. Cả A và B đều đúng D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải Đáp án đúng: C Giải thích: Công nghệ thông tin phát triển, tạo ra các công nghệ mới như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ truyền thông Internet kết nối vạn vật (IoT) giúp cho kĩ thuật điều khiển tự động, điều khiển thông minh phát triển.

Câu 13. Công nghệ làm thay đổi: A. Môi trường B. Khí hậu C. Môi trường và khí hậu D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải Đáp án đúng: C Giải thích: Công nghệ ảnh hưởng tới tự nhiên như làm thay đổi môi trường, khí hậu...

Câu 14. Công nghệ điện mặt trời sử dụng A. Năng lượng mặt trời B. Năng lượng gió C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai

Hướng dẫn giải Đáp án đúng: C Giải thích: Công nghệ điện mặt trời, điện gió nghiên cứu sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió để bảo vệ môi trường.

Câu 15. Công nghệ điện gió sử dụng A. Năng lượng mặt trời B. Năng lượng gió C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai

Hướng dẫn giải Đáp án đúng: C Giải thích: Công nghệ điện mặt trời, điện gió nghiên cứu sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió để bảo vệ môi trường.

Bài tiếp theo: Lý thuyết Công nghệ 10 Cánh diều bài 2

Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu về Lý thuyết Công nghệ 10 bài 1: Khoa học, kĩ thuật và công nghệ qua sách Cánh diều. Đừng quên tham khảo các bài viết khác về môn học như Hóa 10 Cánh diều, Lý 10 Cánh diều, Toán 10 Cánh diều và Sinh 10 Cánh diều để nắm vững kiến thức và làm tốt trong việc học tập.

1