Xem thêm

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2023 - 2024: Tài liệu ôn tập cần thiết cho các em học sinh

Ở độ tuổi học sinh lớp 2, môn Toán là một trong những môn học quan trọng. Để giúp các em có thêm tài liệu ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ...

Ở độ tuổi học sinh lớp 2, môn Toán là một trong những môn học quan trọng. Để giúp các em có thêm tài liệu ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 một cách hiệu quả, Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2023 - 2024 là tài liệu hữu ích được thiết kế để giúp các thầy cô và phụ huynh cùng các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức.

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2023 - 2024

1.1. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều là một trong những tài liệu quan trọng trong bộ đề này. Nó giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 2 học kỳ 1. Đề thi này được xây dựng có cấu trúc rõ ràng và có đáp án kèm theo để các em có thể tự kiểm tra kết quả và củng cố kiến thức đã học.

Trong đề thi này, các em sẽ được ôn tập các dạng bài tập về ma trận, năng lực và phẩm chất, số học, đại lượng và yếu tố hình học. Đặc biệt, qua các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, các em sẽ phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic và khả năng tính toán.

1.2. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức

Ngoài sách Cánh Diều, Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2023 - 2024 còn bao gồm đề thi từ sách Kết nối tri thức. Đề thi này cung cấp cho các em những bài tập thú vị và mang tính thực tế để áp dụng kiến thức Toán vào cuộc sống hàng ngày.

Một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận trong đề thi

Để bạn có cái nhìn tổng quan, dưới đây là một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận trong Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2023 - 2024:

 1. Số liền sau của số tròn chục nhỏ nhất là: A. 9 B. 10 C. 11

 2. Dãy số được viết theo thứ tự tăng dần là: A. 91; 57; 58; 73; 24 B. 57; 58; 91; 73; 24 C. 57; 58; 24; 73; 91 D. 24; 57; 58; 73; 91

 3. Cho dãy số: 2; 7; 12; 17; 22;....... Hai số tiếp theo trong dãy là: A. 27; 32 B. 18; 20 C. 17; 20 D. 17; 21

 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều Bạn Long nhẹ hơn bạn Thư ... Tổng hai xô nước là 14 lít ..... Bút chì B dài 9cm ......

 5. Điền số thích hợp vào ô trống. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều Đáp án lần lượt của câu a và b là: A. 18; 38 B. 20; 38 C. 38; 18

 6. Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Liên hái được số bông hoa là: A. 8 bông hoa B. 39 bông hoa C. 40 bông hoa D. 18 bông hoa

 7. Cô giáo chuẩn bị 7 chục món quà cho học sinh. Đến tiết sinh hoạt lớp cô phát quà cho cả lớp, mỗi bạn một món quà. Biết sĩ số lớp học là 45 bạn. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu món quà? A. 70 món quà B. 45 món quà C. 25 món quà D. 35 món quà

 8. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? Đề thi học kì 1 lớp 2 A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Phần tự luận trong đề thi

Cùng với phần trắc nghiệm, đề thi cũng có phần tự luận để các em có thể thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic và khả năng tính toán của mình. Dưới đây là một số câu hỏi tự luận trong đề thi:

 1. Đặt tính rồi tính: a. 63 + 18 b. 19 + 35 c. 61 - 24 d. 100 - 82

 2. Tính: a. 18 + 34 - 10 b. 26 + 17 + 12

 3. Điền số đo thích hợp vào ô trống: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều a, 20 kg; 12 kg; 99 kg. b, 32l; 9l; 27l

 4. Một cửa hàng có 42 cái áo, cửa hàng đã bán 21 cái áo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu cái áo? Bài giải: ...

 5. a. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là ......... b. Viết vào chỗ chấm

  • Một phép cộng có tổng bằng một số hạng: .........
  • Một phép trừ có số bị trừ bằng hiệu: .........

Đây chỉ là một số câu hỏi trong Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2023 - 2024. Bộ đề này đảm bảo cung cấp đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để các em có thể vượt qua kỳ thi học kì 1 một cách thành công.

Đề thi này được thiết kế nhằm giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic. Với sự hỗ trợ của gia đình và nhà trường, các em sẽ có thể đạt kết quả tốt trong môn Toán. Hãy cùng ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1 nhé!

Ảnh minh họa:

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức

1